Innehåll Tillbaka


Definition
Smärttillstånd i ländryggen (lumbago)

Diskbråck
Spinal stenos
Degenerativ spondylolistes
Referenser
Dokumentinformation

Definition

Detta dokument innefattar beskrivning av smärttillstånd i ländryggen (lumbago), diskbråck samt spinal stenos inklusive viss instabilitetsproblematik. Dessa tre diagnosgrupper svarar för en betydande del av vårdtillfällen avseende ryggsjukdomar.

Symtom och klinisk bild

Insjuknandet kan vara antingen plötsligt, akut eller gradvis isättande. Smärtans intensitet kan också variera betydligt mellan olika individer. Tidsdurationen avgör om diagnosen skall vara akut, subakut eller kronisk där det sistnämnda avser smärtduration > cirka tre månader.

Symtomdiagnostisk indelning kan innefatta:

Rygginsufficiens

Med rygginsufficiens avses trötthet, obehagskänsla eller smärta som uppträder vid upprepade eller för ryggen ansträngande rörelser. Symtomen är lokaliserade i ländryggen som ofta känns stel eller svag.

Lumbago

Vid lumbago föreligger svårare värk i ländryggen och ibland utstrålning ned över glutealregionerna, höftregionerna eller ljumskregionerna. Symtomen ökar i det akuta stadiet med alla typer av rörelser. I det mer kroniska stadiet ökar symtomen enbart vid vissa rörelser och ansträngningar som särskilt inkluderar ländryggen. Symtomen börjar akut eller är gradvis isättande.

Ischias

Med ischias menas värk och utstrålande smärta antingen i ena eller båda benen. Den kliniska bilden inkluderar oftast stelhet och parestesier i ena eller båda benen. Ischias som karaktäriseras av en utstrålning och som följer en viss nervrots utbredningsområde kallas ofta rizopathi. Patienterna kan ha neurologiska bortfall som kan förläggas till det berörda segmentet. (Se vidare avsnittet angående Diskbråck i ländryggen.)

Lumbago-ischias

Begreppet lumbago-ischias innebär att symtom uppträder som för både lumbago och ischias. Det ena av dessa två kan dominera den kliniska bilden.

Kirurgisk behandling: Indikationer och resultat

I föreliggande dokument sammanfattas således patofysiologi, diagnostik och behandling vid degenerativa tillstånd i ländryggen. Det är angeläget att all kirurgisk verksamhet inom detta område noggrannt dokumenteras enligt t ex uppföljningsformulär utarbetade av Strömqvist och medarbetare och som för närvarande används på ett 20-tal ortopedkliniker i landet (Strömqvist och Jönsson 1993).

Senast uppdaterad: 2004-04-16