Huddinge sjukhus vårdprogram

Degenerativt Trauma Metastas Deformitet RA
Allmänt om metastas Allmänt om metastaser i ryggen

Epidemiologi:
Metastaser i kotpelaren är vanligt. Cancer är den näst mest vanliga orsaken till död i Scandinavien. C:a 50% av cancer patienter får metastaser, and 50% av dessa är skeletala, med kotpelaren som vanligaste lokalisation.

I Stockholm (population 1.5 million) uppstår c:a 7000 nya cancerfall varje år, 1/4 får skelett metastaser, dvs c:a 2000 fall varje år. Vid prostata cancer uppstår skelettmet. i 84% av fallen liksom vid bröstcancer, de vanligaste cancertyperna hos män och kvinnor (Abrams et al-50). Smärta ses hos enbart 25%, och är ej korrelerat till typ eller lokalisation (Nilsen et al -91).

Ryggmetastas ses hos 40-80 % av patienter som dör av cancer, och ryggmärgskompression hos  20% av dessa (OKU-97).

Symptom: 
Smärta, Neurologiskt bortfall, Död
De flesta patienter dör av sin cancer. Överlevnadstid beror till stor del på typ av primärtumör.

Medianöverlevnad vid skelettmetastasering:
Bröst                      2-3 år
Prostata                  2-3 år
Thyreoidea               <5 år
Lung                          4 mån.
Njur                           1 år
Multipelt myelom        3 år
Malignant melanom     6 mån
                                 3.5 mån om neurologi

Smärta i rygg vanligt, men ej obligat.
Neurologi av alla typer, motorisk svaghet vanligast.

 

 

Behandling
Utredning
Kirurgisk strategi
Sammanfattning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senast uppdaterad: 2004-10-05