Huddinge sjukhus vårdprogram

Degenerativt Trauma Metastas Deformitet RA
Allmänt om diskbråck

Operativ behandling av diskbråck

Behandlingen av diskbråck och allmänt degenerativa tillstånd i intervertebraldisken har förändrats de senaste 10 åren,  pga en förbättring av såväl diagnostiska som operativa tekniker. Eftersom dessa tillstånd är att betrakta som folksjukdomar är det ur många synpunkter viktigt att patienter med diskproblem handläggs adekvat på alla vårdnivåer. Till Ryggsektionen, Ortopedkliniken HS, kommer årligen c:a 1500 remisser från den öppna vården, de flesta pga degenerativa ryggprobem såsom diskbråck, spinal stenos, degenerativ skolios och degenerativ spondylolisthes. Diskbråck är den allra vanligaste orsaken till ryggkirurgisk intervention, men också en mycket vanlig orsak till onödig oro med utdragna sjukskrivningsperioder som uttryck för osäkerhet om lämplig behandling hos många vårdgivare. För att kasta lite ljus över området, särskilt vad gäller hur diskbråck betraktas av högspecialiserade ryggkirurger, diskuteras kort i artikeln handläggningen av diskbråck inom den slutna vården. Se även bifogat Vårdprogram som tillämpas på Ryggsektionen, HS.

Se även: Diskbråck ländrygg & Diskbråck halsrygg 

 

Akut lumbago
Subakut lumbago
Kroniskt lumbago
Diskbråck ländrygg
Recidivdiskbråck ländrygg
Spinal stenos
Degenerativ spondylolisthes
Istmisk spondylolys -olisthes
Akut torticollis NUD
Grisels syndrom
Cervicalgi
Cervicobrachialgi
Cervicalt diskbråck
Thoracalgi
Thoracalt diskbråck
 
 
 

 

Senast uppdaterad: 2004-10-04