Professor Alf Nachemson 1931 - 2006

Alf Nachemson, hedersledamot i 4S, världsberömd av alla oss som behandlar ryggåkommor, har gått bort. Han blev känd redan på 60-talet över hela världen som mannen som mätte intradiscala trycket och som senare oförtrutet drev åsikten att ryggont, low back pain, alltför ofta opererades.

Alf var hela sitt liv engagerad i sökandet efter sanningen om ryggåkommornas genes och behandling och långt innan evidence based medicine var ett begrepp strävade Alf efter att förbättra den vetenskapliga kvaliteten på arbetet inom ryggvården. Han var frispråkig, kunde ibland vara provocerande och vi, kollegor och forskare, var inte alltid av samma åsikt men visste ändå alltid att han hade rätt. Ingen tvekade om hans uppriktighet.

 


Alf, alltid engagerad och full av idéer, var en karismatisk ledare för sina medarbetare. Han inspirerade och stimulerade oss alla i flera generationer av forskare och kliniker, att försöka förstå varför ryggen blev sned, smärtande, skadad och hur den skulle behandlas. Hans egna teorier och förklaringar berörde genom åren vitt skilda områden såsom patologi, biomekanik, kemi, ergonomi, politik, nationalekonomi och metabolism. 

Alf var en engagerande föreläsare och gillade utmaningen att tala inför ett stort auditorium, ofta fyllt till sista plats. Hans föreläsningar var utmanande och spännande, han kunde viska hemligheter till auditoriet omväxlande med att ryta  bannor över kirurgiska avarter. 

Alf var en globetrotter, känd som ”Doctor Spine of the world”. Han byggde broar mellan vår klinik och världen utanför och otaliga är de dörrar som öppnats, de resor och möten som ordnats till gagn för klinisk och vetenskaplig utveckling. 

Alf Nachemson var en av de mest citerade och beundrade ryggdoktorerna i vår tid vilket omvittnas av alla hedersuppdrag, resor, pek, föredrag, doktorsavhandlingar, expertuppträdanden och diskussionsuppdrag. Han var också en erkänt duktig läkare som med yttersta noggrannhet tog hand om sina patienter. 

Alf Nachemson har under sitt liv präglat alla oss i hans närhet. Det har varit fascinerande, ett unikt privilegium att få arbeta med Alf Nachemson. Tillsammans med kollegor, medarbetare och vänner i Sverige och över hela världen saknar vi honom oerhört, och vår medkänsla går också till hustrun Ann och barnen Mikael, Sophie, Lotta och Louise och deras familjer. 

Anders Nordwall

 

Senast uppdaterad: 2007-03-15