Michael Cornefjord 1961 - 2007

Det är med stor sorg vi har nåtts av budskapet att Michael inte längre är ibland oss. Michael var en engagerad medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening under många år, bland annat med styrelseuppdrag 2003-2004, då i egenskap av föreningens vetenskapliga sekreterare. Han var också en uppskattad medarbetare och vän.
Michael växte upp i Linköping där han även hade sin skolgång. Läkarutbildningen genomförde han i Lund, följt av specialistutbildning i ortopedi i Göteborg.

Han fick sin vetenskapliga skolning i gruppen runt Olmarker och Rydevik där han 1996 disputerade på en experimentell avhandling med anknytning till diskbråck och spinal stenos.
Efter en kortare sessor tillbaka i Linköping värvades han genom Gunnar Ordebergs försorg till Akademiska sjukhuset i Uppsala där han kom att bli en mig nära medarbetare på ryggsektionen under närmare ett decennium. Han utvecklades till att bli en valid ryggkirurg med både bred och djup erfarenhet, väl kompetent att hantera alla de kliniska utmaningar han ställdes inför. 

Under åren 2001-2005 tjänstgjorde han som lektor vid institutionen med huvudansvar för läkarkandidaterna under deras placering vid ortopedkliniken. Han medverkade även i viktiga utrednings- och utvecklingsarbeten på fakulteten. Bland annat hade han stort inflytande på hur den nya läkarutbildningen i Uppsala tog form. Michael var hela tiden vetenskapligt aktiv och han aldrig släppte sitt intresse för kompressiv degenerativ ländryggssjukdom. Han blev antagen som docent vid Uppsala Universitet 2006. Han hade pågående forskning och handledaruppdrag avseende både diskbråck och spinal stenos och drev studier kring behandling av osteoporosfrakturer. Vi delade ett intresse för avancerad halsryggskirurgi, vilket resulterade i ett par publicerade arbeten. 

För landstingets räkning deltog Michael också i betydelsefulla utrednings- och utvecklingsprojekt. Han var engagerad i utvecklandet av kontakten mellan sjukhuset och länets öppenvård. Han var också aktiv i nyrekrytering av sjuksköterskor och medverkade i bl.a. en specialistutbildning för dessa i ortopedi. Denna hans administrativa ådra gjorde att det var naturligt att han tog över som sektionschef för ryggkirurgin efter mig 2005 och som verksamhetschef för hela ortopedkliniken ett år senare. Michael var en uppskattad och aktad ledare, inte bara till följd av hans naturliga auktoritet utan även för sitt stora engagemang, omfattande kunnande, och avundsvärda arbetskapacitet. 

Vi minns Michael med stor saknad. Han var en god kamrat. 

Claes Olerud

Ordförande i Svensk Ryggkirurgisk Förening

 

 

Senast uppdaterad: 2007-02-20