berg_arsmote.jpglogga4S150.png

Tema Akuta halsryggsskador

08.00-09.00                   Registrering

09.00-09.45                   Halsryggsfrakturer. (Hege Linnerud, Oslo)

09.45-10.00                   Diskussion

10.00-10.30                   KAFFE

10.30-11.15                   Årsmmöte 4S

11.15-11.45                   Swespine Svenska ryggregistret - Peter Fritzell

11.45-12.00                   Utdelning av stipendier

12.00-13.00                   LUNCH

13.00-13.30                   Densfrakturer. (Anna-Lena Robinsson, Spine Center)

13.30-14.30                   Handläggning halskotpelarskador. (Paul Gerdhem, NKS) 

14.30-15.00                   KAFFE

15.00-15.30                   Komplikationer halsryggsop - "Tricks and pearls".
                                         (Leif Anderberg, Spine Center Skåne)

15.30-16.00                 Diskussion

                             

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.Väl mött!

Utskrift av program i PDF-format >>