berg_arsmote.jpglogga4S150.png

    Välkommen till 4S årsmöte 3-4 oktober 2019


     

hotell1.jpg                              

         4S inbjuder dig härmed till årsmöte och vetenskapligt symposium
                             samt middag på Wärdshuset Ulla Winbladh

Plats:

 

    Hasselbacken, Best Western Hotel (tid. Scandic)

    Hazeliusbacken 20, Stockholm

    Hemsida Best Western Hasselbacken >>

Tid:

    Torsdag 3/10 

    Kl 16.00 Vetenskapligt symposium, reg fr 15.00
    Utställning av produkter - företag

    Kl 19.00 Middag på Wärdshuset Ulla Winbladh

    Fredag 4/10

    Kl 09.00-16.00 Årsmöte, Registrering fr kl 08.00

    Utställning av produkter - företag

Kostnad:

    Årsmöte                               800:-  / Ftg 1 000:- p

    Årsmöte och middag           1 200:-  / Ftg 1 500:- p

    Medlemsavgift 4S                  100:-


Postgiro:     457 67 61-3 märk med namn och 4S Årsmöte

Anmälan:     Se länk i vänstermarginal, Anmälan >>

    Faktura årsmötesavgift för utskrift >>

Företag:           Prenumererande företag har tillgång till utställningsyta för
                       produktmonter, ca 2*3m.
                       Företag kan ställa upp sin monter för visning av produkter under
                       vetenskapliga symposiumet 3/10 samt under hela årsmötesdagen
                       4/10 och är välkomna att anmäla till samtliga ovanstående aktiviteter.

OBS! För deltagande på mötet MÅSTE mötesavgift/middag vara inbetalt före

mötet samt anmälan vara gjord via  anmälningsformuläret.

Efter inbetald mötesavgift/middag skickas bekräftelse via email. Om betalning ej sker, är

anmälan ej giltig och deltagande ej möjligt. Det är inte möjligt att betala på

mötet eller använda andra betalningsvägar än nedan angivna.

Mycket viktigt att namn anges vid betalning annars kan bekräftelse ej skickas.

Även om betalning sker via landsting, måste namn anges.

Anmälda företag kan bortse från detta och faktura kommer att skickas.

Sista anmälningsdag:   22 september 2019
                                               

               

Väl mött!