berg_arsmote.jpglogga4S150.png

Vetenskapligt symposium 3 oktober 2019

Styrelsen i 4s har beslutat att även i år anordna ett vetenskapligt symposium under lättsamma former strax innan middagen torsdagen den 3 oktober mellan kl. 15.30-18.00.

Där har du möjlighet att presentera din forskning på hemmaplan för dina svenska kollegor. Har du presenterat din forskning eller haft en poster på någon internationell kongress det senaste året så är du välkommen att presentera den igen för dina svenska kollegor.

Nyligen disputerade ryggforskare är speciellt välkomna att presentera sina avhandlingar för svenska kollegor. Yngre ryggforskare välkomnas att presentera sina projekt på symposiet.

Tacksam om du skickar in ditt abstract senast 1/9 till vår vetenskapliga sekreterare (per.a.ekman@sll.se). Presentationen får vara max 10 minuter lång.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen för 4S