berg_arsmote.jpglogga4S150.png

Tema

Vetenskaplig forskningsmetodik och smärtbehandling

08.00-09.00                   Registrering

09.00-10.00                   Vetenskaplig forskningsmetodik.
                                       Styrkor och svagheter med RCT kontra registerstudier.
                                       - Lars Holmberg, Professor emeritus, Uppsala Universitet och King´s                                         College, London

10.00-10.15                   Diskussion

10.15-10:45                   KAFFE

10.45-11.30                   Årsmöte

11.30-12.00                   Ryggregistret -  Peter Fritzell

12.00-13.00                   LUNCH

13.00-13.15                   Utdelning av stipendier

13.15-13.50                   Smärtbehandling när operation inte räcker till.
                                       - Carsten Ahlbäck, Överläkare, St. Görans Sjukhus

13.50-14.30                   KAFFE

14.30-15.00                   Nociplastisk smärta, vad är det, och vad har
                                        det med ryggkirurgi att göra?
                                       - Lena Fagerud, Överläkare, Stockholm Spine Center

15.00-15.30                   Indikation för behandling med baksträngsstimulator.
                                       - Per Almqvist, Överläkare, Neurokirurgiska Kliniken, KS Solna.

15.30-16.00                   Diskussion

 
 
                          

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.Väl mött!

Utskrift av program i PDF-format >>