berg_arsmote.jpglogga4S150.png

Välkommen till 4S årsmöte 4 - 5 oktober 2018
     

hotell1.jpg                              

       4S inbjuder dig härmed till årsmöte och vetenskapligt symposium
                                samt middag på Wärdshuset Ulla Winbladh

Plats: 

Hasselbacken, Scandic Hotel

Hazeliusbacken 20, Stockholm

  Hemsida Scandic Hasselbacken >>

Tid:

 

Torsdag 4/10 

Kl 15.30 Vetenskapligt symposium.

Kl 19.00 Middag på Wärdshuset Ulla Winbladh

Fredag 5/10

  Kl 09.00-16.00 Årsmöte, Registrering fr kl 08.00

Kostnad:

Årsmöte                                800:-  / Ftg 1 000:- p

Årsmöte och middag           1 200:-  / Ftg 1 500:- p

Medlemsavgift 4S                  100:-


Postgiro:   457 67 61-3 märk med namn och 4S Årsmöte

Anmälan:   Se länk i vänstermarginal, Anmälan >>

  Faktura årsmötesavgift för utskrift >>

  OBS! För deltagande på mötet MÅSTE mötesavgift/middag

  vara inbetalt före mötet samt anmälan vara gjord via  

  anmälningsformuläret.

  Efter inbetald mötesavgift/middag skickas bekräftelse via email.

  Om betalning ej sker, är anmälan ej giltig och deltagande ej

  möjligt. Det är inte möjligt att betala på mötet eller använda

  andra betalningsvägar än nedan angivna.

  Mycket viktigt att namn anges vid betalning annars kan

  bekräftelse ej skickas.

  Även om betalning sker via landsting, måste namn anges.

  Anmälda företag kan bortse från detta och faktura kommer att

  skickas.


Företag:

Prenumererande företag har tillgång till utställningsyta för produktmonter, ca 2*3m, är välkomna att anmäla till samtliga ovanstående aktiviteter.

Sista anmälningsdag: 20 september 2018                                               

               

Väl mött!