berg_arsmote.jpglogga4S150.png

Föreläsare

Lars Holmberg Professor emeritus, Uppsala Universitet och King´s  College,
​London
Carsten Ahlbäck Överläkare, St. Görans Sjukhus
Lena Fagerud Överläkare, Stockholm Spine Center
Per Almqvist Överläkare, Neurokirurgiska Kliniken, KS Solna
Peter Fritzell Swespine registerhållare